Zabiegi przedimplantacyjne

Często zdarza się, że ilość własnej kości jest niewystarczająca, aby móc wszczepić implant w miejsce brakującego zęba:

  • gwint implantu może być widoczny,
  • wyrostek zębodołowy może być zbyt wąski,
  • wysokość wyrostka zębodołowego jest niewystarczająca .

Aby polepszyć warunki do wprowadzenia implantu stosuje się zabiegi augmentancji kości lub sinus lift.

Augmentacja kości

W wyniku utraty zębów dochodzi do degradacji tkanki kostnej szczęk. W wielu przypadkach, przed zabiegiem wszczepienia implantu, należy uzupełnić ilość kości. Odbudowa tkanki kostnej może być przeprowadzona jednocześnie z wprowadzeniem wszczepów lub podczas oddzielnego zabiegu, wykonywanego przed rozpoczęciem procedur implantologicznych.

W celu regeneracji kości wykorzystujemy biomateriały (Bio-Oss, Cerasorb), oraz błony zaporowe (Bio-Gide) do uzyskania barier zabezpieczających przed wnikaniem tkanki łącznej. Wykorzystuje się często materiały ulegające samoistnej resorpcji, które nie wymagają ponownego przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego w celu ich usunięcia.

Podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift)

Jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na wprowadzeniu materiału kościozastępczego pod błonę śluzową wyściełającą zatokę szczękową. Zabig wykonuje się w celu zwiększenia ilości kości, przed planowanym zabiegiem implantologicznym, w bocznych odcinkach szczęki.

Poprzez „okienko” w kości szczęki podnosi się błonę śluzową zatoki, a następnie powstałą w ten sposób przestrzeń, wypełnia się biomateriałem, a okno pokrywa membraną. Okres gojenia trwa około sześć miesięcy.

W Dentus plus zabiegi przedimplantacyjne przeprowadza kompetentny, doświadczony lekarz ze specjalizacją z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej.

Stomatolog Gdańsk, Stomatolog Gdynia Centrum Stomatologiczne