Zabiegi przedimplantacyjne

Leczenie implantologiczne umożliwia przywrócenie funkcjonalności szczęki na poziomie zbliżonym do naturalnego. Implanty zębowe są obecnie najbardziej komfortowym uzupełnieniem protetycznym, niewymagającym szlifowania zębów sąsiednich, a także zapobiegającym utracie kości w miejscu ubytku.

Niestety, przy braku wystarczających warunków kostnych wszczepienie implantu mogłoby okazać się nieskuteczne. Może to skutkować m.in. widocznością gwintu implantu, co jest niepożądane szczególnie w strefie estetycznej.

Centrum Stomatologiczne Dentus Plus specjalizuje się w polepszaniu warunków do wprowadzenia implantów, poprzez takie zabiegi jak: augmentacja kości czy podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift).

W Dentus Plus zabiegi przedimplantacyjne są przeprowadzane przez kompetentnego, doświadczonego lekarza, uczestnika wielu szkoleń i kursów z zakresu implantologii, jak i chirurgii periodontologicznej.

Augmentacja kości

Utrata zębów powoduje degradację tkanki kostnej szczęk. Dzieje się tak, ponieważ kość szczęki pozbawiona zęba nie jest obciążana mechanicznie — a z racji tego, że nie jest używana, dochodzi do jej zaniku. Za zanik kości może odpowiadać także zapalenie dziąseł, zapalenie przyzębia, a także niektóre urazy.

W przypadku, gdy Pacjent przez długi czas zmaga się z brakami w uzębieniu, bardzo prawdopodobne jest, że przed wszczepieniem implantu konieczne będzie uzupełnienie ilości kości. W takiej sytuacji odbudowa tkanki kostnej może być przeprowadzona zarówno podczas implantacji, jak i przed planowanym zabiegiem implantacji.

Zabieg augmentacji kości (ang. GBR, Guided Bone Regeneration) wykonujemy z wykorzystaniem biomateriałów (Bio-Oss, Ossix), a także błon zaporowych (Symbios) celem stworzenia barier zabezpieczających przed wnikaniem tkanki łącznej.

Dbamy o to, aby błony zaporowe wykorzystywane do przeprowadzenia zabiegu ulegały samoistnej resorpcji, dzięki czemu nie będzie zachodziła konieczność przeprowadzenia kolejnego zabiegu chirurgicznego.

Implanty zębowe są obecnie najbardziej komfortowym uzupełnieniem protetycznym

Podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift)

Podniesienie dna zatoki szczękowej jest zabiegiem chirurgicznym, który polega na wprowadzeniu materiału kościozastępczego pod błonę śluzową wyściełającą zatokę szczękową. Dzięki temu zabiegowi jesteśmy w stanie zwiększyć ilość kości wyrostka zębodołowego w bocznym odcinku szczęki, co przekłada się bezpośrednio na poprawę warunków kostnych panujących w jamie ustnej.

Przygotowanie odpowiedniego podłoża kostnego pozwala na przeprowadzenie skutecznego zabiegu implantacji w warunkach, gdy pierwotnie wysokość kości nie pozwalała na wprowadzenie implantu.

Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej jest przeprowadzany z wykorzystaniem znieczulenia miejscowego. Wykonuje się go poprzez podniesienie błony śluzowej zatoki, a następnie wypełnieniu powstałej przestrzeni biomateriałem. Operowany obszar następnie jest przykrywany membraną zaporową i śluzówką.

W przypadku podniesienia dna zatoki metodą zamkniętą istnieje możliwość wszczepienia implantu podczas tego samego zabiegu. Przed zabiegiem opracowywany jest plan leczenia na podstawie badania tomografii komputerowej.

Cennik zabiegów

Podniesienie zatoki (cena z biomateriałem) sinus lift zamknięty
1000 - 1500 PLN
Podniesienie zatoki (cena z biomateriałem) sinus lift otwarty
3000 - 4000 PLN
Odbudowa kości (cena z biomateriałem)
2000 - 5000 PLN
Przeszczep tkanki łącznej
od 1000 PLN

Zarezerwuj wizytę

Zapraszamy do rezerwacji online

Już teraz zarezerwuj swoją wizytę poprzez formularz online, dzięki czemu oszczędzisz swój cenny czas

Umów wizytę